Schutterij Sint Antonius Altweert, een schutterij met passie, trots en discipline
Met een veelheid aan schuttersactiviteiten doet onze schutterij mee aan de traditie van het schutters en gildewezen. We doen dit met passie, trots en discipline. Onze schutterij maakt deel uit van de kantonale bond van schutterijen "Eendracht Maakt Macht" (EMM) van Weert en omstreken en neemt in dit verband deel aan de jaarlijkse vier bondschuttersfeesten.
Samen met de Bond EMM is onze schutterij aangesloten bij de Oud Limburgse Schutters Federatie voor Nederlands en Belgisch Limburg (OLS Federatie), waarvan ongeveer 160 schutterijen deel uitmaken. Het jaarlijkse OLS feest wordt georganiseerd door de winnaar van het voorgaande jaar. Behalve aan de schuttersfeesten en het OLS feest doet de schutterij ook mee aan enkele andere wedstrijden zoals de Lei Nouwenbeker, de Corneliusbeker en de Lei Stalsplaquette.

Bij de schietboom
Folklore en traditie zijn belangrijk, net als de gezelligheid en kameraadschap binnen de vereniging. De kern van de activiteiten vormt het schieten met de buks. We schieten met materialen die in topconditie zijn. Bij de leden is hiervoor vakmanschap aanwezig.Geregeld oefenen we om de schietvaardigheden te verbeteren, want oefening baart kunst. Het schieten is ook een teamsport, zeker tijdens de wedstrijden. Bij ieder raak schot zijn alle leden van de schutterij verheugd.Elk jaar organiseren we een feestavond. De schietboom en het schutterslokaal bevinden zich bij Café-Zaal "De Schuttershoeve" op de hoek van de Grotesteeg en de Herenvennenweg.

Drumband
De drumband loopt voorop en geeft de maat aan in de optocht van de schuttersfeesten. De muziek, het tromgeroffel, maakt de optocht levendig. De drumband oefent onder leiding van een muziekinstructeur.Voor (nieuwe) leden is er gelegenheid om door de schutterij betaalde muzieklessen te volgen, die worden gegeven door de muziekschool Rick te Weert. Drumbandleden kunnen ook aan solisten wedstrijden van de schuttersfeesten deelnemen.

Koning en Keizer


Koning Piet van den Beucken en Commandant Theo Koller.

Het Koningschieten, traditiegetrouw op 2e paasdag, is een spannende strijd en een hoogtepunt aan het begin van het nieuwe seizoen. De schutter, die met zijn of haar schot de koningsvogel naar beneden haalt, komt de eer toe om een jaar lang de koning te zijn van de schutterij. Lukt het de koning drie jaren achtereen de vogel naar beneden te schieten, dan mag hij/zij zich keizer noemen. Onze schutterij heeft tot haar grote genoegen al jarenlang een keizer in haar midden.

Schutterij Sint Antonius Altweert present in Altweerterheide en daarbuiten
De schutterij heeft als doel aanwezig te zijn bij activiteiten die in het dorp plaatsvinden.
Zo loopt de schutterij voorop bij de viering van Sinte Merte en voor de communicantjes en hun familieleden door ze te begeleiden naar de kerk alwaar hun eerste Heilige Communie viering plaatsvindt.  De schutterij doet mee middels het windbuksschieten aan de Landdag en is aanwezig bij de Dodenherdenking op 4 mei bij het monument aan de Bocholterweg.
We bezoeken recepties van schutterijen en andere verenigingen. Ook zijn we present bij blijde en droeve levensgebeurtenissen van leden van de schutterij en bij festiviteiten van de samenleving en de overheid, bijvoorbeeld door het vormen van een erehaag.

Jongeren
Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan de optochten van de schutterij. Bij de eigen schietboom is ook een "windbuksboom" waar jongeren kunnen oefenen met het windbuksschieten.
Tijdens de schuttersfeesten is er voor de jeugdleden van de schutterijen een eigen windbuks competitie. Op een apart georganiseerde jeugddag, met allerlei spannende activiteiten, worden de behaalde prijzen uitgedeeld. Jaarlijks vindt een "Kinjer OLS" plaats waaraan door de kinderen van basisscholen kan worden deelgenomen.

Piet Bonten Wisselbeker
In de wintertijd organiseert de schutterij een windbukscompetitie. Deze competitie bevat vijf wedstrijden met als afsluiting een spannende finale. Bij de viering van zijn vijfentwintig jaar beschermheerschap van de schutterij heeft Piet een wisselbeker geschonken om de windbukscompetitie te stimuleren. Ook mensen, die geen lid zijn, kunnen deelnemen. Na de wedstrijd wisselen we uit hoe de schietprestaties te verbeteren.

Donateurschieten
Jaarlijks worden door de leden van de schutterij huis-aan-huis donateurkaarten verkocht. De koper van een donateurkaart kan deelnemen aan het zogenaamde donateurschieten, waarbij mooie prijzen zijn te winnen. Het donateurschieten heeft ook als doel belangstellenden nader kennis te laten maken met de schutterij.

Oud ijzer aktie
Ieder voorjaar houdt de schutterij op een zaterdag een rondgang door Altweerterheide om oude metalen in te zamelen. Maar ook het hele jaar door kunnen wij, na een seintje van u, bij u thuis deze materialen komen ophalen. U kunt ook zelf oude metalen deponeren in de container achter de schietboom bij "De Schuttershoeve". De opbrengst gaat naar de kas van de schutterij.

Steunlid van de schutterij
Naast het gewone lidmaatschap van de schutterij is er het steunlidmaatschap, een 'lidmaatschap-op-afstand'. Dit is bedoeld voor mensen die niet volledig kunnen of willen deelnemen aan de schutterij, maar deze wel een warm hart toedragen en het belangrijk vinden dat de schutterijtraditie behouden blijft. Ook kunnen vrijwilligers hierbij horen, die op praktische wijze ondersteuning bieden door de handen uit de mouwen te steken bij de opbouw van ons eigen schuttersfeest.
Steunleden zijn altijd welkom bij de activiteiten van de schutterij. Zij worden op de hoogte gehouden door de nieuwsbrief en kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. een steunlid is welkom op de jaarlijkse feestavond en kan ook gezamelijk meegaan naar het OLS feest.