Bestuur:

Voorzitter:                Huub Wanders         

Secretaris:                Evert Reef

Penningmeester:    Lenie Cuijpers

Lid:                            Fred Janssen

 

Contact:

Schutterij Sint Antonius Altweert
p/a Heidebeemd 9
6006VT Altweerterheide

Tel. 0495-535427

Email: info@schutterijaltweert.nl

Bankrekeningnummer:    NL 72 RABO 0156917599

 

Contributie per jaar:

Jongere tot 18 jaar                      € 0
Volwassene                                  € 55,00
Volwassen (mede-)gezinslid      € 45,00
Steunlid                                        € 45,00